Avís legal

Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (*LOPD)
IDENTITAT DEL TITULAR DE  www.apsilo.cat
Les dades d’identificació del responsable del domini són els següents:
APSILO SCP amb CIF J62909114. Societat domiciliada al Passeig de Sant Joan 97 entresol B de Barcelona.
Aquesta Web és propietat de APSILO SCP
Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d’APSILO SCP tret que s’especifiqui una altra cosa.
Mes bé Comunicació www.mesbe.info és la responsable del disseny d’aquest lloc web, i tots els dissenys, il·lustracions i fotografies són obra d’Albina Fernández Diez i Alexandre Moreno Navarro i la propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció són d’APSILO SCP en la seva totalitat.
Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la Web. Solament per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta Web.
Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta Web sense la prèvia autorització escrita de APSILO SCP
LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.
POLÍTICA DE PRIVADESA
A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, APSILO SCP informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació per la nostra Web seran incorporats a un tractament de dades el responsable de les quals és APSILO SCP, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició.
Solament en el cas que l’Usuari hagi donat el seu consentiment exprés,APSILO SCP li enviarà informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d’interès per a l’Usuari.
APSILO SCP es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.
Finalment, li informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant formulari dirigit a l’administrador del sistema.
Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres, pot escriure’ns aquí: apsilo@apsilo.cat
TERMES LEGALS I CONDICIONS
La utilització d’est assetjo Web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al mateix. Per això, APSILO SCP recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.
L’accés a determinats Continguts oferts a través d’est assetjo Web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, l’Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.
APSILO SCP podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.
RESPONSABILITAT I GARANTIA DE APSILO SCP
ACCÉS
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a l’assetjo Web de forma lliure i gratuïta.
No obstant això,APSILO SCP es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees de l’assetjo Web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privadesa).
L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
CONTINGUTS
APSILO SCP es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu.
En conseqüència, APSILO SCP no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels Continguts, tant els propis com els de altres llocs Web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a APSILO SCP en aquest sentit.
APSILO SCP no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per o a través del lloc Web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia.
Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de APSILO SCP o de tercers.